Molly-Yankee 2024

Valpar !

 Födelse 8:e mars 2024

En hane letar eget hem!

Det vore perfekt med ett hem till honom i hyfsad närhet till Södra stockholm så jag kan få leasa honom för en kull i framtiden. Hör av er för mer info!


Birth 2024 March 8:th

Molly has one male who is looking for his own home!


Molly och Yankee är hälsotestade nyligen (2023) och kompletterar varann på väldigt många punkter både mentalt och kroppsligt, samtidigt som de såklart är fina personligheter var för sig, med lite olika egenskaper. Båda är utställda, pappan är jättemeriterad med många hedervärda championat tack vare sin matte Linn som åker land och riken runt med sina hundar. Mollys familj har inriktat sig på aktiviteter och Molly är en riktig hejare på agility med sin lillmatte Milia.


De förväntas variera i storlek i kullen eftersom det är stor skillnad på mamma och pappa, men god chans till korrekt ETT-storlek finns! Molly har lätt att ta till skall medan Yankee är ganska tyst. Hon har å andra sidan ett gott självförtroende, medan Yankee kan vara lite osäker. Han är å tredje sidan mer socialt trygg, vilket är lite av en akilleshäl för Molly. Så de kompletterar varandra alldeles ypperligt, inte bara personlighetsmässigt utan även i yttre attribut!


Den ena föräldern bär på anlag för JDCM och den andra på Xanthinuri-anlag. Valparna kommer att DNA-testas före leverans för att kartlägga anlagen. Att vara anlagsbärare är totalt ofarligt för valparna och de kommer aldrig att kunna utveckla sjukdomen. Om en bärare ska användas i avel, så ska man para med en partner som är DNA-testad fri.  Det är bra att känna till om du är intresserad av uppfödning och genetik.


Molly and Yankee complement each other in many ways, both mentally and physically, while of course they are both fine personalities, with slightly different characteristics. Both are shown at official dog-shows, the father has great merit with many honorable championships thanks to his owner Linn, who travels the country and internationally with her dogs. Molly's family has focused on activities and Molly is a real sucker for agility with her owner, Milia.


They are expected to vary in size in the litter as there is a big difference between mother and father, but there is a good chance of correct ETT size! Molly may bark while Yankee is pretty quiet. She, on the other hand, has good self-confidence, while Yankee can be a little insecure. In social contextes, he is more confident, which is a bit of an Achilles heel for Molly. So they complement each other perfectly, not only in terms of personality but also in external attributes!


One parent carries one gene for JDCM and the other carries Xanthinuria-gene. The puppies will be DNA tested prior to delivery to map the genetics. Being a carrier is completely harmless for the puppies and they will never be able to develop the disease. If a carrier is to be used in breeding, it must be mated with a partner that is DNA-tested free. Good to know if you are interested in breeding and genetics.

.
Molly 

TrePés Gild Stargirl


BPH

Mentality-test done

Vinnare i klubbmästerskap Agility


Molly is a fun and very energetic girl with a great self-esteem. She is very friendly with people, although a bit sceptical at first meeting. Positive attitude and lots and lots of energy. 

Molly är en rolig och busig tjej med energi och skinn på näsan. Hon är trevlig och artig runt folk, om än lite skeptisk mot nytt folk - men är positivt inställd till det mesta. En härlig tjej med mycket fart i!

Molly ist ein lustiges und energisches Mädchen mit einem großen Selbstwertgefühl. Sie acceptieren Menschen und hat zu allem eine positive Einstellung.

HEALTH


MENTALITY

BPH test done

EYES

No signs of inheritable eye-diseases. 2023

PATELLA

0/0 (no remarks) 2023

HEART

Normal, no murmur 2023

JDCM, vWD

Tested Clear

 Xanthinuria

CarrierYankee

Yankee de Nanrox


Swedish Champion

Lithuanian Champion

Lith. Grand Champion

Latvian Champion

Baltic Champion

Kaunas Winter winner -23

Kaunas Winter winner -24

KIKA Cup Winner -24

NORDIC Junior Winner -19


Very kind and sweet boy! He is never angry and he likes people - although he may appear a bit shy at first.  

Yankee är en mycket mjuk och go kille. Han är positiv i sin attityd till människor men kan vara lite osäker i andra sammanhang. Han har mognat mycket väl med tiden och är nu en världvan kille tack vare matte Linn. Huduvsaken är att han är en gosig kille utan skärpa och utan aggression.

.

HEALTH


EYES

No signs of inheritable eye-diseases. 2023

PATELLA

0/0 (no remarks) 2023

HEART

Normal, no murmur 2023

vWD, Xanthinuria

Tested Clear

JDCM

Carrier

PEDIGREE

Inbreeding: 0.o %Lasagesse Major Tom

Tested Free of JDCM, vWD, Xanthinuria

Patellar Luxation: o/o,Eye: Clear

Cardiac: No murmur

"Molly"


TREPÈS GILD STARGIRL

Tested Free of JDCM,  vWD

Carrier of Xanthinuria

Patellar Luxation: o/o, Eye: Clear

Cardiac: No murmurHR CHXpected Diamond Go 4 It All

Tested Free of JDCM, vWD

Carrier of Xanthinuria

Patellar Luxation: o/1, Eye: Clear

Cardiac: No murmur
GCH CH BAYSIDE'S BEGINNING


GCH CH ROSEWOOD CASANOVA //

GCH CH FWAGGLES MIXED BLESSINGGRAND CHAMPION

Bayside's Little Wolf de Nanrox
CH ROSEWOOD LADY ANTEBELLUM


CH ROSEWOOD MAN OF STEEL

//

CH ROSEWOOD JAMMIN JENNY

"Yankee"


NORDIC JW 2020

YANKEE DE NANROX


Tested Free of Xanthinuria, vWD

JDCM Carrier

Patellar Luxation: o/o, Eye: Clear

Cardiac: No murmur

GCH DIVENTY'S JAXSON

DIS MBPIS CH DIVENTY ELVIS DE NANROX 

//

CH DIVENTY'S TWICE AS NICEWeekend Wind Willow de Nanrox

RAHJA REINE DE NANROX

HARLEEM DE NANROX

//

CH VALI LADY DE NANROX